Lovnorm for Asker Skyteklubb

Som en følge av endring i NIF sin lovnorm 23. oktober 2019, har vi fått ny lovnorm (tidligere vedtekter) som gjelder for Asker Skyteklubb.

Lovnormen kan i sin helhet lastes ned fra denne linken: