Utebanen

Lørdag 2. september 2017 ble utebanen offisielt åpnet for klubbens medlemmer etter 3 års byggetid, hvor den største delen av jobben er utført av klubbens medlemmer.

Banen har 20 standplasser med inntil 25 meters skyteavstand. Anlegget har vendeanlegg slik at både faste og vendbare blinker kan benyttes.

Skytetider for Olledalen Skytesenter:

Tirsdag:     12:00 – 21:00
Onsdag:     15:00 – 21:00
Torsdag:    12:00 – 21:00
Lørdag:      09:00 – 16:00

Det er ingen skyting lørdager i juli måned.

Adgangs brikkene vil være aktive 1 timer før skytetidene og frem til og med 1 timer etter skytetidene, på de 4 dagene det er skyting utendørs ved Olledalen Skytesenter. Dette er for at man skal ha tid til å rigge før skyting starter og pakke ned etter avsluttet skyting. Man må fortsatt begrense skyting innenfor skytetidene.

I tillegg gjelder Lov om helligdager og helligdagsfred av 24.02.1995, i samsvar med innstillingen i reguleringsplanen til rådmannen i Asker Kommune av 16.11.2010.

Det er ingen skyting på følgende dager i tillegg til de fastsatte tidene nevnt over:

 • Vanlige søndager (da er det heller ikke skytetid på utebanen)
 • Nyttårsdag (1. januar)
 • Skjærtorsdag (siste torsdag før første påskedag)
 • Langfredag (siste fredag før første påskedag)
 • Første påskedag (første søndag etter første fullmåne som inntreffer på eller etter 21.mars)
 • Annen påskedag (første mandag etter første påskedag)
 • Kristi Himmelfartsdag (sjette torsdag etter første påskedag)
 • Første pinsedag (sjuende søndag etter første påskedag)
 • Annen pinsedag (første mandag etter første pinsedag)
 • Første juledag (25. desember)
 • Annen juledag (26. desember)

Skyting utover disse tidene uten styrets tillatelse er forbudt og vil bli politianmeldt.