Hurtigskyting

Hurtigskyting er en særnorsk skytegren som hører inn under baneprogrammene. Det skytes på duellskive på 25 meter. Programmet er som følger:

Forberedelsestid 5 minutter
Prøveserie 5 skudd på 10 sekunder
Konkuranseserie 4 serier a 5 skudd på 10 sekunder
4 serier a 5 skudd på 8 sekunder
4 serier a 5 skudd på 6 sekunder

Fra tid til annen har vi approberte stevner i Hurtigskyting. I tilleg har vi vår egen Hurtigserie.

Hurtigserien

Hurtigserien er en egen variant av Hurtigskyting hvor der er gjort enkelte forenklinger for å få mer skyting og mindre administrasjon.

 • Der er ikke forberedelsestid på vanlig måte.
 • Der er ikke prøveskudd
 • Det tas ikke hensyn til funksjonsfeil
 • Det blir ikke dømt etter hver serie på fem skudd. Det blir dømt etter hver fjerde serie a fem skudd.

Grener

I hurtigserien blir det skutt følgende åtte øvelser

 • Fin
 • Grov
 • Militær
 • Revolver
 • Spesialpistol
 • Spesialrevolver
 • POX
 • Åpen

De seks første øvelsene er i henhold til reglementet. De to siste er spesielle for Hurtigserien.

POX – Pistol over 10 mm. Mao de grove pistolene.
Åpen – I denne grenen kan man skyte en av de andre øvelsene.

Prosedyre

Det kan være ti skyttere samtidig som skyter på innebanen. Så snart skytterne er klare starter skytingen.

Lading

Skytterne har nå 60 sekunder på å lade våpen og gjøre seg klar. Våpenet skal være klart til skudd. Skytestilling må prøves.

Skivene går bort.

60 sekunder etter lading er sagt, vender skivene bort og blir borte i 7 sekunder. Skytteren skal nå senke våpenet ned til 45 grader eller mindre i forhold til loddlinjen. Våpenet skal ikke være nede i bordet.

Skivene kommer frem

Etter 7 sekunder borte, kommer skivene frem. Skivene blir fremme i den tiden som det skal skytes på ( 10, 8 eller 6 sekunder. Man skyter 10 sekunderene først og går så nedover). Skytterne hever våpnene og avfyrer fem skudd før tiden er over. Når tiden er ute, vender skivene bort, og skytterne senker og tømmer sine våpen. Snart etter at skivene igjen har kommet frem blir det på ny sagt lading.

Anvisning og dømming

Etter hver fjerde serie (etter 10 sekunderne, 8 sekunderne og etter 6 sekunderne ) skal det anvises og dømmes. Våpen skal da flagges på vanlig måte.

Når anvis blir sagt, kan skytterne gå frem og se på skivene sine. Det er IKKE lov å røre skivene før de er dømt. En eller to dommere vil dømme skivene og registrerer resultatene. Så fort en skive er ferdig dømt kan skytteren som har skiven lappe denne.

Det anbefales at man følger med på dømming av egen skive. Både for å lære, og for å kontrollere dømmingen. Dette er en vane som er viktig å få inn om man skal skyte vanlige konkuranser.

For den som er ny i hurtigskyting, anbefales det å ikke nødvendigvis skyte fem skudd i hver serie. Det er bedre å skyte færre og bedre skudd. Farten vil komme etter hvert.

Registrering og premiering

Hver skyting regnes normalt som en konkuranse. Ved lange skytinger (hel kveld eller dag) kan det noen ganger regnes som to konkuranser. For hver konkuranse kan en skytter bare skyte hver øvelse en gang. Dvs at en kan bare skyte f.eks. Fin en gang. Grov en gang osv.

Alle skytinger blir registrert i ask.skytelogg.no. For hver skytter er det de tre beste resultatene i hver øvelse gjennom året som er gjeldende i rangeringen. Premiering foregår etter årsmøte påfølgende år.

Anbefalt utstyr

Hurtigskyting er ikke spesielt utstyrskrevende. Men noe utstyr utenom det vanlige anbefaler vi.

Kikkert

Siden vi skyter fire serier før vi går frem og dømmer, er det greit å ha en kikkert å sjekke med mellom hver serie. En slik kikkert bør alle skyttere ha uansett. Det det er snakk om er en bordkikkert som kan stå på benken. Man trenger ikke en kikkert med ekstreme egenskaper. Mange i ASK bruker en kikkert fra Biltema til 999 (i skrivende stund) kroner. Ikke spesielt godt stativ, men grei kikkert til vår bruk.

For alle baneskyttere bør en kikkert være standardutstyr.

Klokke

Fra lading er sagt til skivene går bort går det eksakt et minutt. I denne tiden skal en lade våpen og ellers forberede seg. For å ha kontroll på denne tiden er det greit å ha en timer som teller ned. Mange bruker elektroniske kjøkkenklokker med nedtellingsfunksjon. Lyden må tas bort slik at en ikke forstyrrer de andre skytterene.

Noen bruker også tilsvarende funksjonalitet på mobiltelefonen. Dette anbefales ikke da vi har hatt tilfeller av at en varm hylse har truffet skjermen på mobiltelefonen, og skjermen har sprukket pga varmen.