Skyteprogrammer i ASK

Liste over skyteprogram tilknyttet i Asker Skytterklubb: 

Pistol:
-Finfelt
-Grovfelt
-Militærfelt
-Revolverfelt
-Spesialpistol
-Spesialrevolver
-Spesialfelt Magnum 1
-Spesialfelt Magnum 2
-Luft 40/60
-Luft std
-Luft fallfig
-Sprintluft
NAIS
-Fri A
-Fri B
-Silhuettt


PPC:
-P1-R1500

-P2-P1500Dynamisk Sportsskyting:

-Open

 

 

-Production
-Standard
-Revolver
-Classic
-Sivilpistol 1
-Sivilpistol 2
-Sivilpistol 3
-Sivilpistol 4
-Sivilpistol 5


Norsk Svartkruttunion:
 

Rifle og Muskett klasser:
-Miqulet – individuell – orginal & replica
-Maximillian – individuell – orginal & replica
-Minie – individuell – orginal & replica
-Whitworth – individuell – orginal & replica
-Valkyrie – individuell kvinne klasse – orginal & replica
-Tanegashima – individuell – orginal & replica
-Vetterli – individuell – orginal & replica
-Hizadai – individuell – orginal & replica
-Pennylvania – individuell – orginal & replica
-Lamarmora – individuell – orginal & replica
-Remington Match – individuell – replica (Norsk klasse)
-Remington Orginal – individuell – orginal (Norsk klasse)
-18 Lødig militær kammerlader – individuell – orginal (Norsk klasse)
-4-linjers kammerlader – individuell – orginal (Norsk klasse)
-Bakladet perkusjon – individuell – orginal & replica (Norsk klasse)
-12.17*44 Remington – – individuell – orginal (Norsk klasse)
-Jarmann – individuell – orginal & replica (Norsk klasse)
-Perkusjons muskett – individuell – orginal & replica (Nork klasse)

385 Pistol & Revolverklaser:
-Cominazzo – individuell – orginal & replica
-Kuchenreuter – individuell – orginal & replica
-Colt – individuell – orginal
-Mariette – individuell – replica
-Smith & Wesson – individuell – orginal & replica(Norsk og Nordisk klasse)
-Donald Malson – individuell – orginal & replica
-Tanzutzu – individuell – orginal & replica

Leirdueskyting:
-Manton – individuell – orginal & replica
-Lorenzoni – individuell – orginal & replica
 

 
Westernskyting / Cowboyskyting (Cowboy Action Shooting)
 
Main Match
 
Åpen kategori:
– Cowboy / Cowgirl
 
Aldersbaserte kategorier:
– Buckaroo / Buckarette (13 år og under)
– Junior Boy / Junior Girl (16 år og under)
– Wrangler / Lady Wrangler (fra 36 år)
– 49`er / Lady 49`er (fra 49 år)
– Senior /Lady Senior (fra 60 år)
– Silver Senior /Lady Silver Senior (fra 65 år)
– Elder Statesman / Grand Dame (fra 70 år)
– Cattle Baron / Cattle Baroness (fra 75 år)
– El Patron / La Patrona (fra 80 år)
 
Svartkrutt kategorier:
– Frontier Cartridge
– Frontiersman
 
Skytestilbaserte kategorier:
– Duelist (inkludert Double Duelist)
– Gunfighter
 
Kostymebaserte kategorier:
– Classic Cowboy / Classic Cowgirl
– B-Western / Lady B-Western
 
Side Matches
 
Speed Matches:
– Revolver / Rifle / Shotgun
– Derringer
– Pocket Pistol
– Plainsman
 
Long Range Rifle:
– Lever action, revolver kaliber
– Lever action, rifle kaliber
– Single Shot
– Buffalo Single Shot
– Optical (rifle med kikkertsikte)
– Bolt Action
– Muzzleloader
 
Wild Bunch:
– Traditional
– Modern