NSF sikkerhetskurs

VI PLANLEGGER NESTE SIKKERHETSKURS FØR SOMMERFERIEN.

Vi har ikke venteliste og du må vente med å melde deg på nytt kurs før dato blir publisert her. 

Påmelding avsluttes mandagen før kursoppstart kl 12:00.

Vi gjør oppmerksom på at sikkerhetskurset kun holdes på norsk. Man må derfor beherske norsk skriftlig og muntlig da det er en skriftlig eksamen etter kurset. Tolk eller Google Translate er ikke mulig.
Selv om det ikke er et krav er det en fordel at du har deltatt på en eller flere rekruttskytinger før kurset. 

Hvem trenger NSF sikkerhetskurs?

Alle som vil begynne å skyte med pistol eller revolver.

Du må ha gjennomført og bestått sikkerhetskurs for å kunne delta på konkurranser tilknyttet Norges Skytterforbund. Med bestått sikkerhetskurs har du anledning til å delta på alle aktivitetene som avholdes i Asker Skyteklubb, med unntak av Dynamisk Sportsskyting og Western Skyting som krever egne sikkerhetskurs. Man må også gjennomføre og bestå NSF sikkerhetskurs for å kunne erverve eget våpen til trening og konkurranse.

Medlemmer av Asker Skyteklubb og andre som har lyst til å prøve seg før de evt. melder seg inn, kan delta på rekruttskytingen på onsdager uten sikkerhetskurs. Men ønsker dere å delta på andre aktiviteter i klubben så må dere ha gjennomført og bestått sikkerhetskurset.

Hva gjennomgås på et sikkerhetskurs?

På sikkerhetskursene er, som navnet tilsier, hovedtemaet «sikkerhet».  Sikker opptreden på skytebanen, sikker oppbevaring av våpen og sikker behandling av våpen og ammunisjon.  I tillegg vil du få en grunnleggende innføring i håndvåpen og skyteteknikk.

Siste kursdag avholdes også avsluttende eksamen fra Norges Skytterforbund. Når du har bestått eksamen vil det utstedes et kursbevis. Kurset inneholder en praktisk del hvor det vil være mulig å få prøve en rekke våpen i forskjellige størrelser og kaliber. Her vil du få tips om hva som er egnet til hvilke konkurranser.

Kursene.

Asker Skyteklubb arrangerer som regel 4 sikkerhetskurs i året. 2 i høstsemesteret og 2 i vårsemesteret.
Kursene kjøres alltid over følgende tre dager;  torsdag, fredag og lørdag.

Torsdag               18.00 – 21.00 (teori)

Fredag                 18.00 – 21.00 (teori)

Lørdag                 10.00 – 14.00 (eksamen og praktisk del)

Hva du må ta med på kurset.

Alle klubbens medlemmer tar med gyldig medlemskort og legitimasjon første kurskveld. Dette kan lastes ned ved å logge inn på Min Idrett, de som ikke har med gyldig medlemskort må forvente å betale pris for ikke medlem. Utover det kan det være lurt å ta med penn og papir for å gjøre notater underveis.

Sted:
Olledalen Skytesenter.
Inngang 1. etg, opp trappen til storsalen.

Pris:

kr 1.500,- for medlemmer av Asker Skyteklubb

kr 2.500,- for ikke-medlemmer

For husstandsmedlemmer med samme adresse registrert i folkeregisteret, tilbyr vi en fordelaktig pris hvor 1. person betaler 1.500,- mens påfølgende husstandsmedlemmer betaler 1.000,- pr. person. Dette gjelder når alle i husstanden går på samme kurs. Du må selv opplyse om dette på kurset. 

Betaling av kurset skjer på kursets første dag. Du må betale med vanlig bankkort, ikke kredittkort. 

Medlemspriser gjelder for de som er medlem med fullt betalt kontingent innen mandagen før kursoppstart. 

Påmelding til sikkerhetskurs: