Sikkerhetskurs

Sikkerhetskurset som arrangeres fra og med 13. til og med 15. august 2020 er fullt.
Deretter blir neste kurs fra og med 1. oktober til og med 3. oktober 2020

Hvem trenger sikkerhetskurs?

Alle som vil begynne å skyte med pistol eller revolver.

Du må ha gjennomført og bestått sikkerhetskurs for å kunne delta på konkurranser tilknyttet Norges Skytterforbund.
Det er også ett av kriteriene for å kunne erverve eget våpen til konkurranse.

Medlemmer av Asker skyteklubb og andre som har lyst til å prøve seg før de evt. melder seg inn, kan delta på rekruttskytingen på onsdager uten sikkerhetskurs. Men ønsker dere å delta på andre aktiviteter i klubben så må dere ha gjennomført og bestått sikkerhetskurset.

Hva gjennomgås på et sikkerhetskurs?

På sikkerhetskursene er, som navnet tilsier, hovedtemaet «sikkerhet».  Sikker opptreden på skytebanen, sikker oppbevaring av våpen og sikker behandling av våpen og ammunisjon.  I tillegg vil du få en grunnleggende innføring i håndvåpen og skyteteknikk.

Siste kursdag avholdes også avsluttende eksamen fra Norges Skytterforbund.

Etter dette, når kurset er fullført og prøven bestått, tilbyr vi en pratisk del hvor det vil være mulig å få prøve en rekke våpen i forskjellige størrelser og kaliber. Her vil du få tips om hva som er egnet til hvilke konkuranser. Dette er ikke obligatorisk for å bestå kurset, men kan være en fin erfaring, hvis du senere vurderer å skaffe deg ditt eget våpen.

Kursene.

Asker skyteklubb arrangerer 4 sikkerhetskurs i året. 2 i høstsemesteret og 2 i vårsemesteret.
Kursene kjøres alltid over tre dager;  torsdag – lørdag.

Torsdag               18.00 – 21.00

Fredag                 18.00 – 21.00

Lørdag                 10.00 – 14.00

Hva du må ta med på kurset.

Til de 2 første kveldene trenger du ikke å ta med noe, (Alle klubbens medlemmer tar med gyldig medlemskort første kurskveld). Men vi anbefaler at du tar med skrivesaker så du kan gjøre notater.

Sted:
Olledalen skytesenter.

Pris:

kr 1.000,- for medlemmer av Asker skyteklubb

kr 1.250,- for ikke-medlemmer

For husstandsmedlemmer med samme adresse registrert i folkeregisteret, tilbyr vi en fordelaktig pris hvor 1. person betaler 1000,- mens påfølgende husstandsmedlemmer betaler 750,- pr. person. Dette gjelder når alle fra samme husstand går på samme kurs.

Pengene settes inn på konto 1644.27.62663, husk å merke innbetalingen med «sikkerhetskurs» og navn.  Ikke sett inn penger før du har fått en bekreftelse på at du har kommet med.  Pengene må være satt inn senest dagen før kursstart.

Påmelding til sikkerhetskurs: