NSF sikkerhetskurs

Neste kurs er satt til 18. til 20. november.

Påmelding avsluttes mandagen før kursoppstart kl 12:00.

 

Hvem trenger NSF sikkerhetskurs?

Alle som vil begynne å skyte med pistol eller revolver.

Du må ha gjennomført og bestått sikkerhetskurs for å kunne delta på konkurranser tilknyttet Norges Skytterforbund. Med bestått sikkerhetskurs har du anledning til å delta på alle aktivitetene som avholdes i Asker Skyteklubb, med unntak av Dynamisk Sportsskyting og Western Skyting som krever egne sikkerhetskurs. Man må også gjennomføre og bestå NSF sikkerhetskurs for å kunne erverve eget våpen til trening og konkurranse.

Medlemmer av Asker Skyteklubb og andre som har lyst til å prøve seg før de evt. melder seg inn, kan delta på rekruttskytingen på onsdager uten sikkerhetskurs. Men ønsker dere å delta på andre aktiviteter i klubben så må dere ha gjennomført og bestått sikkerhetskurset.

Hva gjennomgås på et sikkerhetskurs?

På sikkerhetskursene er, som navnet tilsier, hovedtemaet «sikkerhet».  Sikker opptreden på skytebanen, sikker oppbevaring av våpen og sikker behandling av våpen og ammunisjon.  I tillegg vil du få en grunnleggende innføring i håndvåpen og skyteteknikk.

Siste kursdag avholdes også avsluttende eksamen fra Norges Skytterforbund. Når du har bestått eksamen vil det utstedes et kursbevis. Du får utlevert dette kursbeviset når du har vært med minst 6 ganger på rekruttskyting og 1 gang på grunnleggende skytetrening.

Etter dette, når kurset er fullført og prøven bestått, tilbyr vi en praktisk del hvor det vil være mulig å få prøve en rekke våpen i forskjellige størrelser og kaliber. Her vil du få tips om hva som er egnet til hvilke konkurranser.

Kursene.

Asker Skyteklubb arrangerer 4 sikkerhetskurs i året. 2 i høstsemesteret og 2 i vårsemesteret.
Kursene kjøres alltid over tre dager;  torsdag – lørdag.

Torsdag               18.00 – 21.00 (teori)

Fredag                 18.00 – 21.00 (teori)

Lørdag                 10.00 – 14.00 (eksamen og praktisk del)

Hva du må ta med på kurset.

Alle klubbens medlemmer tar med gyldig medlemskort første kurskveld. Dette kan lastes ned ved å logge inn på Min Idrett, de som ikke har med gyldig medlemskort må forvente å betale pris for ikke medlem. Utover det kan det være lurt å ta med penn og papir for å gjøre notater underveis.

Sted:
Olledalen Skytesenter.

Pris:

kr 1.000,- for medlemmer av Asker Skyteklubb

kr 1.250,- for ikke-medlemmer

For husstandsmedlemmer med samme adresse registrert i folkeregisteret, tilbyr vi en fordelaktig pris hvor 1. person betaler 1000,- mens påfølgende husstandsmedlemmer betaler 750,- pr. person. Dette gjelder når alle i husstanden går på samme kurs.

Betaling av kurset skjer på kursets første dag. Du kan betale med vanlig bankkort (debetkort) eller Vipps til terminal.

Medlemspris gjelder for de som er medlem med fullt betalt kontingent innen mandagen før kursoppstart. 

 

Påmelding til sikkerhetskurs: