Rekruttskyting

Kunne du tenke deg å begynne med pistolskyting?

Rekruttskytingen er vårt tilbud til personer som har liten eller ingen erfaring med skyting med pistol/revolver.

Asker Skyteklubb arrangerer rekruttskyting hver onsdag klokken 18:00 til 19:30. Det blir skutt to lag med opptil 10 skyttere i hvert lag. Det koster 250 kr ( 150 for medlemmer) å skyte en runde. Dette inkluderer inntil 50 patroner i kaliber .22lr og lån av våpen. En får også låne hørselsvern og briller – begge deler påbudt når en skyter hos oss.

Rekruttskytingen er den eneste aktiviteten en skytter kan delta på før vedkommende har gjennomført det obligatoriske sikkerhetskurset.

Første lag begynner klokken 1800. Det er viktig at de som ønsker å skyte på dette laget er på plass og er ferdig registrert klokken 1800. Det vil normalt ikke være mulig å gå inn på et lag etter at det har startet.

Andre lag begynner så snart første lag er ferdig. Skyttere som ønsker å være med på dette laget må passe på å være ferdig registrert før første lag er ferdig. Merk at skyttere som er på introduksjon allerede har plass på dette laget. Det har også eventuelle skyttere som ikke fikk plass på lag en. Det kan derfor være få (eller ingen) ledige plasser på andre lag.

Første gang

Har du aldri skutt med håndvåpen før, men har lyst til å prøve om dette er noe for deg kan du gjøre dette på rekruttskytingen. Møt da opp i god tid før klokken 18:00 og meld deg som ny til skyteleder. Klokken 18:00 vil det bli en introduksjon på ca 30 minutter. Her vil en gå gjennom følgende:

  • Sikkerhet
  • Prosedyren på banen
  • Våpen og ammunisjon
  • Hvordan treffe

Under introduksjonen vil deltakerene fylle ut et registreringsskjema. For og etternavn, epost og telefonnummer. Informasjonen vil senere legges inn i vårt datasystem.

Etter introduksjonen skyter deltakerene på lag to. Registreringsskjema og betaling leveres skyteleder, og en mottar ammunisjon.

Det vil være personer tilgjengelig under hele skytingen for hjelp og veiledning.

Aldersgrense ? : Ønsker du å ta med gutt eller jentungen kan det la seg gjøre.

Vi har ingen nedre aldersgrense for å komme på rekruttskyting, men vi gjør oppmerksom på at følgende kriterier er tilstedet.

  • Vedkommende må være voksen nok til å forstå at dette er potensielt farlig dersom man ikke behandler våpen på en forsvarlig måte.
  • I tillegg er det viktig at vedkommende klarer å holde fokus på det de gjør og lytte til beskjeder som gis fra skyteleder. Sikkerhet på banen har høyeste prioritet uansett hvilken alder man har.
  • Det vil også være naturlig å følge unge skyttere tett opp i starten til man ser at alt fungerer som det skal. Dersom det evt. ikke skulle fungere vil man få beskjed om at dette ikke er forsvarlig og at man får komme igjen på et senere tidspunkt.

Vi ber derfor foreldre/foresatte gjøre en vurdering i forkant av å møte opp på rekruttskyting.
Har du spørsmål rundt dette er det bare å kontakte oss.

Merk at vi tar dessverre ikke kort, og har ofte dårlig med veksel så det er fint om man prøver å ta med 50 og 100 lapper.
Vi har mulighet til å ta imot Vipps, men da det er veldig dårlig dekning er det ønskelig at det benyttes kontanter.

Merk at introduksjonen som blir gitt kun gir tilgang til å delta på rekruttskytingen. For å bli med på resten av klubbens aktiviteter må en ta et fullverdig sikkerhetskurs. (Info om dette finner du her.)

Asker Skyteklubbs terminliste følger skoleferiene. Det er derfor ingen rekruttskyting når det er skoleferie eller røde dager.