Rekruttskyting

Kunne du tenke deg å begynne med pistolskyting?

På grunn av sikkerhet på skytebanen er det ikke anledning til å delta på rekruttskyting, dersom man ikke behersker tilstrekkelig godt norsk til å forstå en obligatorisk sikkerhetsgjennomgang og instruksjoner fra skyteleder. 
Det er ikke anledning til å ta med tolk, familiemedlemmer, venner eller andre midler til å oversette. 

Rekruttskytingen er vårt tilbud til personer som har liten eller ingen erfaring med skyting med pistol/revolver

Asker Skyteklubb arrangerer rekruttskyting de fleste onsdager klokken 18:00 til 19:30.

MERK:
Vi følger skoleruta til Asker Kommune, det er derfor ingen skyting når det er skoleferie eller røde dager. Ta en titt i terminlisten for detaljer om dager med skyting og tider for de forskjellige aktivitetene.

Det blir skutt to lag med opptil 10 skyttere i hvert lag. Det koster 250 kr (150 for medlemmer) å skyte en runde. Dette inkluderer inntil 50 patroner i kaliber .22LR, forbruksmateriell og lån av våpen. En får også låne hørselsvern og briller – begge deler påbudt når en skyter hos oss.

Rekruttskytingen er den eneste aktiviteten en skytter kan delta på før vedkommende har gjennomført det obligatoriske sikkerhetskurset i regi av NSF.

Første lag begynner klokken 18:00. Det er viktig at de som ønsker å skyte på dette laget er på plass og er ferdig registrert klokken 18:00. Det vil normalt ikke være mulig å gå inn på et lag etter at det har startet.

Andre lag begynner så snart første lag er ferdig. Skyttere som ønsker å være med på dette laget må passe på å være ferdig registrert før første lag er ferdig.

Første gang på rekruttskyting

Første gang du skal være med på rekruttskyting, må du ha en sikkerhetsgjennomgang før du får lov til å skyte. Vi henstiller deg derfor til å melde deg på lag 2 første gangen, slik at vi skal ha anledning til å ta denne sikkerhets gjennomgangen med deg. Møt opp derfor opp kl 1800. Lag 2 starter kl.18:45.

Sikkerhetsgjennomgangen vil bestå av følgende:

  • Sikkerhet på skytebanen
  • Prosedyren på skytebanen
  • Våpen og ammunisjon
  • Hvordan sikte og treffe blinken

Det er forhånds påmelding for å være med på rekruttskyting, du kan melde deg på i vår skytelogg. Se beskrivelse under:

Medlemmer i Asker Skyteklubb er registrert i skyteloggen med samme epost adresse som er benyttet i Min Idrett. For å få passord, legg inn din epost adresse under “Glemt passord” og trykk på “Lag nytt passord”. Da vil du få til sendt passord på epost (og denne havner stort sett alltid i søppelpost mappen, så sjekk gjerne der). For deg som ikke er medlem, må du registreres i skyteloggen for å få logget inn på skyteloggen. Send oss en melding på kontaktsiden for å få hjelp til dette..

Etter at du har logget deg inn gå til «Påmelding» og videre til «Påmelding»:

Her vil de forskjellige aktivitetene i Asker Skyteklubb være listet opp og listen med aktivitet vil fortløpende oppdateres. Velg aktiviteten du ønsker å være med på ved å trykke på «Se påmelding:

Du får da alternativene for å melde deg på (eller av) gjeldende aktivitet.

Siden vi kun har 10 samtidige plasser i skytehallen ber vi deg om å evt. melde deg av, dersom du ser at du allikevel ikke kan være med på en aktivitet du har meldt det på. For gjentakende påmeldinger hvor skytter ikke møter til påmeldt aktivitet, vil sperring av skytteren bli vurdert.

Dersom du ikke melder deg på rekruttskyting du ønsker å være med på og allikevel kommer innom skytebanen, må du være forberedt på at du ikke får anledning til å skyte.

Vi aksepterer kun betaling med bankkort (debetkort).

Vi praktiserer en nedre aldersgrense på 13 år. I tillegg må følgende kriterier oppfylles for å få være med:

  • Vedkommende må være voksen nok til å forstå at dette er potensielt farlig dersom man ikke behandler våpen på en forsvarlig måte.
  • I tillegg er det viktig at vedkommende klarer å holde folkus på de de gjør og lytter til beskjeder som gis fra skyteleder. Sikkerhet på skytebanen har høyeste prioritet uavhengig av alder.
  • Det vil også være naturlig å følge uerfarne skyttere tett opp i starten til man ser at alt fungerer som det skal. Dersom det evt. ikke skulle fungere vil man få beskjed om at dette ikke er forsvarlig og at man må komme igjen på et senere tidspunkt.

Merk at sikkerhetsgjennomgangen som blir gitt kun er for å være med på rekruttskyting For å være med på resten av klubbens aktiviteter, må man gjennomføre og bestå et fullverdig sikkerhetskurs.

Asker Skyteklubb følger skoleruta til Asker Kommune. Det er derfor ingen skyting når det er skoleferie i Asker, på røde dager samt den 1. onsdagen i hver måned.