Om ASK

Asker Skyteklubb ble stiftet i 1970 av en gruppe skyttere med interesse for pistolskyting og et ønske om å skape et miljø omkring pistolskyting i Asker.

Etter et langvarig arbeid og utallige dugnadstimer sto vår innendørs skytebane i Bondihallen klar og første skudd på banen ble offisielt avfyrt 28.april 1978.
Denne banen hadde skyting med både luft og krutt, men det var spesielt kruttskytingen som samlet medlemmer og bidro til aktivitetsøkning.

Bondihallen i Asker ble revet sommeren 2004 og Asker Skyteklubb var uten innendørsbane inntil Olledalen Skytesenter ble offisielt åpnet 21. januar 2006 (Se under). Bak byggeprosjektet står foruten Asker Skyteklubb, også Asker Skytterlag og Asker Jeger og Fiskeforening.

Asker skyteklubb benytter seg av to baner, en innendørsbane på 25 meter med 10 standplasser, og en utendørsbane på 25 meter med 20 standplasser.  Alle standplassene har vendeskiveanlegg. Utenfor innebanen har vi et oppholdsrom hvor det gjerne blir en diskusjon eller erfaringsutveksling om våpen og skyting. Her blir det ofte nevnt at vi er “Asker Skravleklubb”.

Begge banene er tilknyttet Olledalen Skytesenter som vi drifter sammen med Asker skytterlag og Asker jeger og fiskeforening.
Skytesenteret er plassert i Solliveien 91.

Klubbhuset er et samarbeidsprosjekt mellom alle klubbene nevnt ovenfor.
Huset er bygget på dugnad med kommunale støtte/spillemidler
-og huser klubblokaler (hver klubb har eget kontor/møterom), felles lokale til sammenkomster, skiveverksted og selve skytebanen.

I tillegg til skytterhuset – som er sentralt plassert – finnes rett øst for huset Asker Jeger og Fiskeforenings anlegg for lerdueskyting, og rett ved siden av på vestsiden – Asker Skytterlags baneanlegg for 100 og 200 meter rifleskyting – med topp moderne anvisning.
Og ikke minst vest for rifleanlegget, Asker skyteklubbs utebane.

Samlet sett er anlegget et meget godt tilbud til skyttere i Asker av alle kategorier.

Bygget finnes på vei opp til Solli – med beliggenhet inn mot Asker Skytterlags anlegg i Olledalen.

Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Asker Skyteklubb, Asker Skytterlag og Asker Jeger og Fiskeforening. Huset er bygget på dugnad med kommunal støtte/spillemidler – og huser klubblokaler (hver klubb eget kontor), felles lokale til sammenkomster, skiveverksted og en innendørs 10 standplasseer x 25 meter bane! Følg med på vår hjemmeside for en oppdatering om aktiviteter.

Klubben er tilsluttet Norges Idrettsforbund ved Norges Skytterforbund.

Det er også et årlig Lommepistolstevne som er meget populært innslag og som samler skyttere på tvers av andre grener i klubben.(Se fanen «Lommepistol»)

Her kan du finne informasjon om de aktivitetene som finnes i klubben, resultater fra stevner og klubbmesterskap i ASK og noen tips om skyting generelt.

Pistolskyting er en flott hobby og idrett for menn og kvinner i alle aldre, der man kan møte andre med samme interesse som en selv. Noen er med fordi de synes det er gøy å skyte på blink, mens andre liker å konkurrere med andre og seg selv. I konkurranser blir skytterne delt inn i klasser slik at alle kan konkurrere med andre skyttere på sitt eget nivå.

Hvis du har lyst til å begynne å skyte pistol har vi rekruttskyting hver Onsdag kl. 18:00.
Der er alle velkommen til å prøve pistolskyting under sikre rammer. For mer info følg linken Rekruttskyting i menyen over.

Pistolskyting er en idrett og hobby du kan ha hele livet. Mer om klubben finner du her.   Asker Skyteklubb har også en gruppe som driver med dynamisk skyting. Følg linken Dynamisk Sportsskyting oppe i menyen så finner du mer informasjon der