Brukskurs utebane 28. august

Mandag 28. august blir det avholdt brukskurs for utebanen. Alle klubbens medlemmer kan være med under forutsetning at du har våpenkort på pistol/revolver.

For de som har levert våpensøknad til politiet og venter på svar vil det være mulig å være med å ta kurset men din adgangsbrikke vil ikke bli aktivert før man fremviser eget våpenkort/gjenpart av våpensøknad. Husk å ta med gyldig ID på kurskvelden.

Adgangsbrikken koster 200,- og betales med kort på kurskvelden.

Påmelding: https://askerskyteklubb.no/brukskurs-utebane/

Standard program I Asker Skyteklubb.

Etter sommerferien ruller Asker Skyteklubb ut et nytt program i porteføljen. Med nytt så menes et program som har vært lite skutt og har ikke hatt noen terminfestet dag. Dette programmet heter Standard og kommer til å gå over 4 kvelder som en serie ala hurtig serien. Det vil være plass til 20 starter over to runder (kl 19:00 og 20:30) hver gang så dette blir en “ekslusiv” serie med maks 80 starter. Vi har fått leie innebanen 4 fredager av AJFF i høsterminen 2023 og kommer til å bruke disse 4 fredagene til å teste om standard programmet er ønskelig å videreføre hos oss.

Fredagene det gjelder er :

Fredag 25.august.

Fredag 29. september.

Fredag 27. oktober.

Fredag 24. november.

Dette er foreløpig i planleggings fasen og det kan komme endringer. Det vil bli publisert mer info nærmere oppstart.

Brukskurs utebane 5. juni 2023, kl.18:30

Mandag 5. juni 2023 kl.18:30 blir det avholdt brukskurs for utebanen. Alle klubbens medlemmer kan være med under forutsetning at du har våpenkort på pistol/revolver.

For de som har levert våpensøknad til politiet og venter på svar vil det være mulig å være med å ta kurset men din adgangsbrikke vil ikke bli aktivert før man fremviser eget våpenkort/gjenpart av våpensøknad. Husk å ta med gyldig ID på kurskvelden.

Adgangsbrikken koster 200,- og betales med kort på kurskvelden.

Påmelding: https://askerskyteklubb.no/brukskurs-utebane/

1 2 3 4 5 28