God sommer !

Kjære medlemmer,

Ja nå har vi lagt 15 måneder bak oss med særdeles lite aktivitet i klubben. For oss skyteglade og styret har dette vært utfordrende. Håper dere har kommet greit gjennom krisen så langt. Nå krysser vi fingre og tær for at vi fra midten av august, når skolen starter, kan være så nogenlunde tilbake til normalen hva aktivitet angår. 

Til slutt ønsker jeg dere en riktig god sommer. Håper smitte situasjonen er sånn at vi ses igjen på skytebanen til høsten.

 

Med vennlig hilsen
Rolf Paulsen
Leder i styret.

Oppstart rekruttskyting og fritrening

Etter langt tørke i skyteaktivitet i Asker Skyteklubb, tillater nasjonale og lokale forskrifter for Asker Kommune at vi kan organisere noe skyting på vår utebane.

Fra og med onsdag 19. mai 2021 og 5 onsdager fremover, til og med 19.06.2021, er det satt opp rekruttskyting fra kl.18:30-19:30 påfulgt av fritrening fra kl.19:30 til 20:30.

Rekruttskyting med 1 lag med inntil 10 skyttere, for rekrutter som har vært med på rekruttskyting hos oss minst 1 gang tidligere.
Fritrening med 1 lag med inntil 10 skyttere, som ikke har egen adgangsbrikke til utebanen. For de medlemmer som har egen adgangsbrikke, henstiller vi til egentrening andre dager enn nevnte onsdager.

Det er påmelding via https://ask.skytelogg.no. Dersom du er forhindret til å møte, vennligst meld deg av igjen slik at andre kan få din plass.

I forhold til smittevern gjelder alle vanlig smittevernregler. Dersom du er i karantene, isolasjon eller har symptomer på Covid-19 ber vi deg om å ikke møte opp!!

Styret i Asker Skyteklubb

Åpning for egentrening på utebanen Asker Skyteklubb.

Hei.

I henhold til lettelser i smitteverns regler fra Asker Kommune fra og med 26.04.2021 vil vi nå åpne for egentrening på utebanen i Asker Skyteklubb.

Det foutsettes at normale smittevernregler overholdes.

All skyting skal foregå fra annenhver standplass og det skal ikke være mer enn 10 personer tilstedet samtidig.

Vi henstiller alle som ønsker å benytte seg av utebanen å sette seg inn i bane og sikkerhetsinnstruks som du kan finne på hjemmesiden vår : https://askerskyteklubb.no/regelverkogforskrifter/

Med vennlig hilsen
Styret
Asker Skyteklubb.

OWG Årsmøte 2021

Årsmøtet i westerngruppen Out West Gunslingers avholdes tirsdag 23. mars 2021, kl.18.00 til 21:00.

Møtet vil bli avholdt på digitalt på Teams og møtelink sendes til alle medlemmer ca. 1 uke før møtet.

Frist for innsending av saker til styret er 16. mars 2021. Du kan sende inn saker til styret på denne siden.

ASK Årsmøte 2021

Til alle medlemmer i Asker Skyteklubb.

Som en følge av koronapandemien avholdes årsmøtet digitalt i Idrettens Office 365 Teams, onsdag 17. mars 2021, kl.18:30.

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes styret senest 03.03.2021, kl.18:00.

For nominasjon av  klubbens medlemmer Årets Ildsjel og Årets Nykommer, ber vi om at dette også sendes styret senest 03.03.2021, kl.18:00.

Sakene kan sendes til leder@askerskyteklubb.no.

Fullstendig saksliste med alle sakspapirer sendes ut senest 1 uke før årsmøtet, samt legges ut på hjemmesiden.

For å ha stemmerett på årsmøte må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem i idrettslaget i minst en måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov norm § 5 til §8.

Det vil bli holdt ett testmøte for alle som ikke kjenner til eller er usikre på digitale møter mandag den 22.02.2021 kl.18:00 til 19:00. Dette testmøte har ingen agenda, kun ment som en teknisk test for de som ønsker å teste digitalt møte i Teams.

Innkallingen til digitalt årsmøte er sendt på epost til alle klubbens medlemmer, 16.02.2021. I eposten er linkene til test- og årsmøtet vedlagt.

Vel møtt til digitalt årsmøte!

For styret i Asker Skyteklubb.

Rolf Paulsen
Styrets leder 

1 2 3 20