Oppstart høst sesong 2019

Her er litt info før høstsesongen

Vi starter opp med vanlig aktivitet mandag 19. august.  Det er for det meste tilsvarende skytetider som i våres, men det kan være noen endringer. Vi oppfordrer derfor å følge med i terminlisten som du finner på linken her https://askerskyteklubb.no/askterm_inne/ . 

Det er gjort en prisøkning på rekruttskytingen. Dette er vedtatt av styret på bakgrunn av at prisen ikke har vært endret på mange år og at ammunisjons prisene har gått betydelig opp.

Vi har rekruttert nye skyteledere.  Vi holder på med opplæring av disse nå. Du vil derfor kanskje se noen nye skyteledere på banen utover høstsesongen. Vi ønsker de nye skyteledere velkommen.

Samtidig ønsker vi å takke alle eksisterende skyteledere og andre bidragsytere i Asker Skyteklubb.  Uten dere ville vi ikke kunne drevet klubben slik vi gjør.

For styret i Asker Skyteklubb.
Ruben Sandnes

PIN kode lagt til på utebanen

Hei,

I kveld er det gjort en innsats på adgangskontrollen på utebanen til ASK. Frem til i dag har det vært tilstrekkelig å dra brikken for å åpne døren på utebanen, men i kveld har vi lagt til PIN kode i tillegg.

Dette er ment som en funksjons test for å se at ting er stabilt før vi implementerer PIN kode 100% og foreløpig vil det derfor kunne benyttes en hvilken som helst 4-sifferet kode i tillegg til brikken. Det vil si at man først må dra brikken og deretter slå inn en hvilken som helst 4-sifferet kode. Dette gjelder fortsatt kun de som har tatt brukskurs og har gyldig brikke.

Så for å få opp døren på ute banen: dra brikken over brikkeleseren og tast deretter en 4-sifferet kode etter eget valg.

Åpen dag Svartkrutt.

Tirsdag den 14.05.2019 er det åpen svartkruttdag på utebanen for alle medlemmer i Asker Skyteklubb. 

Det vil vere aktivitet fra 1200  til 2100 så det bør vere mulig for de fleste.

Alle som har registrerte svartkruttvåpen bør føle en forpligtelse til å ta med det de har for å innvie de nye til vår gamle skytesport. 

Den som ikke har våpen skal alikevel få prøve seg. 

Ta med det du har, nytt, gammelt, kort og langt ,riflet og glatt. 

Vi skal ikke ha noen konkuranse bare prate , skyte og ha det trivelig. 

Har du noe gamalt etter bestefar så ta det med og få en vurdering. 

Ikke vær tilbakeholden, du møter bare greie folk. 

Ta med litt kontanter til krutt.  

Snøfte Smith har meldt frafall så det blir ikke servert hjemmebrent denne gangen.

1 2 3 14