Norsk Svartkruttunion

NSU Asker:

 

Skyting med svartkrutt står for mange, ja for ikke å si de fleste, som noe svært fremmed.

Detta var no som dom dreiv med i gamledaer den gang han gamlefar var med å drepten Karl den tolvte neri Halden, åsså skaut dom vel noen bjønner me ei rusten dundrebørse”

Ja kan så være, men i nyere tid er det faktisk en del personer som finner det formålstjenelig, ja liketil innteresant å skyte på gamlemåten.

Selv om dette er gammelmåten, og det skytes med opp til flere hundre år gamle våpen så finnes det et meget godt utvalg av nyproduserte våpen. Disse er som regel kopier av tidligere tiders skytegrener.

Norsk Svartkruttunion (NSU) er et godkjent skyteforbund som gjennom sine medlemslag og enkeltmedlemmers aktiviteter tar vare på Norsk våpenhistorie og sportsskyting etter gammelt mønster.

NSU arrangerer konkurranser med originale og kopier av antikke våpen fra svartkruttperioden som varte fra senmiddelalderen til slutten av 1800-tallet. Norsk Svartkruttunion er tilsluttet det internasjonale svartkruttforbundet Muzzle Loaders Associations International Committee (MLAIC) som arrangerer Europamesterskap og Verdensmesterskap på lik linje med andre idrettsgrener .

Årskontingent for å være medlem i NSU Asker er 200 kr. Dette fordrer at man fra før er medlem i Asker Skyteklubb.