NAIS 2017

Resultater

Resultater Fin

Resultater Grov

Merker og medaljer

I Reglement for NAIS side 4 er det spesifisert poengsummer for oppnådde merker og medaljer. Merk at det må skytes til gylt merke før en kan skyte til medaljer. Av den grunn vil ingen få høyere enn Gylt merke i år selv om poengsummen er god nok for medaljer.

Listen for 2017 ser slik ut:

Navn
Gren
Beste sum
Merke/Medalje
Lars Peter Wilson
Fin
287
Gylt medalje
Sverre Skåren
Fin
279
Gylt medalje
Bernt Pedersen
Fin
262
Gylt medalje
Kenneth F Goa
Fin
259
Sølvmedalje
Jørgen Semsøy
Fin
249
Bronsemedalje
Anna Louise Axelsen
Fin
242
Bronsemedalje
Aage E Johansen
Fin
240
Bronsemedalje
Petter Moe
Fin
238
Gylt Merke
Tomas Thorkildsen
Grov
194
Sølvmerke

 

Klubben v/Kenneth F Goa vil bestille merker for de som ønsker det. Den enkelte skytter betaler kr 60,- per merke.