Feltserien

I ASK har vi dessverre ikke har mulighet for å arrangere et fullt felt stevne ute. Det betyr ikke at vi ikke kan øve på felt. Feltserien er en komprimert feltløype der vi har forsøkt å få så mange av de elementene vi finner i vanlig, utendørs felt skyting presset inn på vår innendørs 25 metersbane.

For de som ønsker å en innføring i felt passer denne serien utmerket. Formatet er kan se litt vanskelig ut, men etter en runde er man inne i det. Er du dreven er også dette formatet ypperlig. Her er det stor variasjon og relativt vanskelig å få helt full score.

Så hva er Felt?

Kort fortalt er felt en øvelse i NSF der man er vanligvis skyter utendørs og i variert terreng, Derav navnet Felt. Det er som regel 10 stk per lag og man går ut i feltløypen sammen med laget til standplassene. Hver standplass er forskjellig og byr på ulike utfordringer. Skytterene står, sitter eller ligger på rekke og skyter på mål som varierer i avstand, farger, størrelse og fasong. I en komplett feltløype er det 10 standplasser. I Felt skyter man 6 skudd per standplass. Unntaket er Spesial-pisto/revolver og magnum. Klassene er Fin, Grov, Militær, revolver, Spesialpistol, Spesialrevolver og magnum1 og magnum2 .

Dersom du ønsker å lese mer om reglement finner du dette- på skyting.no .

ASK sin feltserie

Vår Feltserie er noe annerledes siden den foregår innendørs, Det er 8 standplasser og alle standplassene er synlig hele tiden. Når du kommer kan det se slik ut:

Bildet er fra Feltserien 2015

Det ser mer komplisert ut enn det er. Banen i 2021 er ikke helt den samme som over. men prinsippene er de samme.
Her er en forklaring på hvordan 2021 løypa ser ut, Denne forklaringen er først og fremst ment som en støtte for de som har vært med en eller flere ganger og ønsker å gå gjennom standplassene for å forberede seg til neste gang.

Til slutt ønsker jeg alle medlemmer velkomne til Feltserien og håper vi kan få t godt aktivitetsnivå og reise på feltstevner sammen. Det er mange gode feltbaner i relativt nær omkrets fra Asker.

Dersom du har spørsmål er det bare å ta kontakt.

Her ser man hvordan en typisk standplass ser ut. Her er det 15 skyttere og hver har 3 blinker å treffe. 1 blink foran og 2 blinker langer bak. Bildet er fra Tønsberg og Omegn Pistolklubb