Dynamisk Sportsskyting

Hva er dynamisk sportsskyting

Dynamisk sportsskyting i Norge (IPSC) er en skytegren som omfatter håndvåpen (pistol/revolver) og rifle (internasjonalt kan man også konkurrere med hagle). IPSC omfatter flere mål (både pappskiver og forskjellige stålmål), bevegelige mål, hinder, bevegelse og mer som gjør dette til en veldig spennende og utfordrende sport. IPSC har som retningslinje å balansere mellom kraft, hurtighet og treffsikkerhet. I bunnen av IPSC som sport ligger et ekstremt høyt krav og fokus på trygg våpenhåndtering. I alt vi gjør kommer sikkerhet og sikker våpenhåndtering først.

DSSN Asker

DSSN Asker er en gruppe under Asker Skyteklubb og er medlem av Dynamisk Sportsskyting Norge. Gruppen holder jevnlig treninger, arrangerer klubbstevner, kurs, og deltar aktivt på store og små stevner i Norge og internasjonalt.

Trening

Det er 3 ordinære treninger hver måned på skytebanen (innendørs) og fra sen høst 2016 utendørs i tillegg. For tidspunkt se Asker Skyteklubbs aktivitetskalender. Treningene er lagt til hver 2. mandag og 2./4. fredag i måneden. Gruppens instruktører har utarbeidet et treningsprogram som fokuserer på presisjonsskyting, mental trening, IPSC skyteteknikker og praktisk trening rettet mot stevner. Siden IPSC bygger på balanse, hurtighet og treffsikkerhet deltar flere av våre utøvere også på andre aktiviteter som bedrer presisjonsskyting, f.eks. hurtigskyting, feltskyting og NAIS programmet. Rekrutter (krever NSF sikkerhetskurs, skutt i 6 måneder OG innehar meget god våpenhåndtering, samt egen pistol med kaliber 9mm som minimum) er velkommen til å prøve seg på deler av treningen der NSF reglene tillater dette. For de deler av treningen hvor IPSC regelverket legges til grunn kan man være tilskuer for å få en bedre forståelse av hva IPSC er. Dette gir mulighet for å finne ut om IPSC kan være aktuelt, før man investerer i nødvendig utstyr/kurs. For å kunne delta som fullverdig medlem må man ha følgende kurs og utstyr:

  1. Sikkerhetskurs NSF
  2. Sikkerhetskurs IPSC inkludert bestått godkjenningsmatch
  3. Eie eget våpen (minimum 9mm) og egen IPSC godkjent rigg (belte, magasinholdere, pistol hylster)

Kontaktpersoner dynamiskgruppa

Kim-Ove Ellingsen Leder
Benjamin Hillem Materialforvalter
Kim-Ove Ellingsen Sikkerhetsansvarlig

Facebook Instagram Twitter Youtube

Kommende stevner

Følg SSI for nærmere informasjon og påmelding.

Annen info