Lettelser i C-19 restriksjoner

Lørdag 25. september 2021 fra kl.16:00 ble de siste nasjonale begensningene i forhold til smittevern fjernet. Det vil i si at vi kan komme tilbake til normal aktivitet igjen i Asker Skyteklubb.

I denne forbindelse har vi ikke lenger begrensing på antall skytere som kan oppholde seg på skytterhuset og vi har økt fra 6 til 10 plasser i skytehallen.

Det vil fortsatt være påmelding for grunnleggende skyteteknikk, hurtigskyting, feltserien, T96, NAIS og rekruttskyting. For formiddagsskyting og friskyting er det ingen påmelding.
Dette vil si at Asker Skyteklubb igjen kan være et samlingspunkt hvor vi møtes og er sosiale i tillegg til sportsskyting. Dropp-inn er derfor igjen tillatt, men dette betinger at det er ledige plasser, de som er forhåndspåmeldt vil har fortrinn på plassene.

Vi minner om at god hånd- og hoste hygiene fortsatt gjelder, samt at du skal holde deg hjemme dersom du har symptomer på Covid-19  eller er i isolasjon eller karantene. Vi minner om at det fortsatt er smitte ute i samfunnet og vi oppfordrer derfor alle som besøker vår skytebane til å bruke sunn fornuft i forhold til smittevern.

Vel møtt!

Rolf Paulsen
Styrets leder

Brukskurs utebane

Det blir brukskurs for medlemmer i Asker Skyteklubb, med eget våpen onsdag 29. september 2021, kl.19:00. Oppmøte i storsalen på Olledalen Skytesenter.

Henstiller alle til å ta med eget munnbind og bruke dette på vei ut og inn i storsalen, samt på den praktiske delen på utebanen. Sitteplassene i storsalen er med tilstrekkelig avstand slik at vi ikke trenger munnbind der.

Husk påmelding på: https://ask.skytelogg.no/events.php

Brikken koster 200,- og betales med kort (debet kort, ikke kreditt kort) eller Vipps til terminal samme kveld.

Husk å ta med våpenkort og gyldig legitimasjon, for at brikken din skal bli aktivisert.

Dersom det er noen som er i prosessen med å søke eget våpen, vil det også være anledning for disse til å være med på kurset.

Oppstart skyteaktivitet

Etter en lang periode hvor Norges sportsskyttere har vært utestengt fra sine skytebaner som en følge av korona situasjonen og en påfølgende sommerferie ser det ut til at vi igjen kan starte opp med organisert aktivitet i Asker Skyteklubb fra og med mandag 16. august 2021. Man finner oppdatert terminliste på https://askerskyteklubb.no/askterm_inne/. Terminlisten kan endres underveis, følg derfor jevnlig med i terminlisten.

Selv om den siste tids smittetall er relativt lave og flere og flere har fått vaksine, forventer myndighetene en betydelig økning i smittesituasjonen i Norge etter at ferien er over. Vi kommer derfor til å ha strenge smittevernskrav for de som kommer til oss for å skyte for å hindre spredning av smitte. For de som ikke klarer å følge disse kravene henstiller vi til at man ikke deltar på skyting i Asker Skyteklubb. I ytterste konsekvens vil personer som ikke klarer å følge kravene bli bortvist fra skytebanen.

Asker Skyteklubb vil følge denne malen for smittevern ved oppstart av skyteaktivitet.

– Våpen og utstyr som hørselvern, briller etc. vil bli desinfisert med sprit før bruk.

– Benkene vil bli flyttet frem med 2 meter slik at vi får bedre plass og det skal være lettere å holde avstand.

– Det vil være maks 6 skyttere samtidig og kun annenhver plass benyttes for å kunne overholde avstand.
For de som ikke kjører egen bli men blir transportert til og fra skytebanen av mor/far, foresatte eller lignende vil det ikke være anledning for disse å vente inne på skytterhuset.

– Det vil ikke være noen form for dropp-inn, kun skyting etter påmelding i skyteloggen. Se https://askerskyteklubb.no/covid-19/ for flere detaljer. Husk å melde deg av igjen dersom du allikevel ikke kan møte opp.

– Det er krav om bruk av munnbind fra man går inn på skytterhuset, til man går ut igjen. Du må ha med eget munnbind.

– Kun betaling med kort eller vipps til terminal, vi tar ikke imot kontanter.

– Det vil være håndsprit i tillegg til såpe og vann tilgengelig. Alle som kommer skal vaske/sprite hendene før de går inn i skytehallen.

– Hold deg hjemme dersom du er syk, har symptomer på Covid-19, er i isolasjon eller er i karantene.

Vi henstiller alle til å vise moderasjon i forhold til påmelding da vi antar at pågangen vil være stor etter så lang stopp i organisert skyteaktivitet. Dersom enkelte skyttere melder seg på «alt» slik at andre ikke kommer til vil denne/disse skytterne få slettet sin påmelding og i ytterste konsekvens bli sperret for påmelding. Oppfordringen er å melde seg på 1 lag først og deretter heller melde seg på flere lag dagen for skytingen dersom det fortsatt er ledige plasser.

Vel møtt!

Vennlig hilsen,
Styret i Asker Skyteklubb

God sommer !

Kjære medlemmer,

Ja nå har vi lagt 15 måneder bak oss med særdeles lite aktivitet i klubben. For oss skyteglade og styret har dette vært utfordrende. Håper dere har kommet greit gjennom krisen så langt. Nå krysser vi fingre og tær for at vi fra midten av august, når skolen starter, kan være så nogenlunde tilbake til normalen hva aktivitet angår. 

Til slutt ønsker jeg dere en riktig god sommer. Håper smitte situasjonen er sånn at vi ses igjen på skytebanen til høsten.

 

Med vennlig hilsen
Rolf Paulsen
Leder i styret.

Oppstart rekruttskyting og fritrening

Etter langt tørke i skyteaktivitet i Asker Skyteklubb, tillater nasjonale og lokale forskrifter for Asker Kommune at vi kan organisere noe skyting på vår utebane.

Fra og med onsdag 19. mai 2021 og 5 onsdager fremover, til og med 19.06.2021, er det satt opp rekruttskyting fra kl.18:30-19:30 påfulgt av fritrening fra kl.19:30 til 20:30.

Rekruttskyting med 1 lag med inntil 10 skyttere, for rekrutter som har vært med på rekruttskyting hos oss minst 1 gang tidligere.
Fritrening med 1 lag med inntil 10 skyttere, som ikke har egen adgangsbrikke til utebanen. For de medlemmer som har egen adgangsbrikke, henstiller vi til egentrening andre dager enn nevnte onsdager.

Det er påmelding via https://ask.skytelogg.no. Dersom du er forhindret til å møte, vennligst meld deg av igjen slik at andre kan få din plass.

I forhold til smittevern gjelder alle vanlig smittevernregler. Dersom du er i karantene, isolasjon eller har symptomer på Covid-19 ber vi deg om å ikke møte opp!!

Styret i Asker Skyteklubb

1 2 3 20