Åpning for egentrening på utebanen Asker Skyteklubb.

Hei.

I henhold til lettelser i smitteverns regler fra Asker Kommune fra og med 26.04.2021 vil vi nå åpne for egentrening på utebanen i Asker Skyteklubb.

Det foutsettes at normale smittevernregler overholdes.

All skyting skal foregå fra annenhver standplass og det skal ikke være mer enn 10 personer tilstedet samtidig.

Vi henstiller alle som ønsker å benytte seg av utebanen å sette seg inn i bane og sikkerhetsinnstruks som du kan finne på hjemmesiden vår : https://askerskyteklubb.no/regelverkogforskrifter/

Med vennlig hilsen
Styret
Asker Skyteklubb.

OWG Årsmøte 2021

Årsmøtet i westerngruppen Out West Gunslingers avholdes tirsdag 23. mars 2021, kl.18.00 til 21:00.

Møtet vil bli avholdt på digitalt på Teams og møtelink sendes til alle medlemmer ca. 1 uke før møtet.

Frist for innsending av saker til styret er 16. mars 2021. Du kan sende inn saker til styret på denne siden.

ASK Årsmøte 2021

Til alle medlemmer i Asker Skyteklubb.

Som en følge av koronapandemien avholdes årsmøtet digitalt i Idrettens Office 365 Teams, onsdag 17. mars 2021, kl.18:30.

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes styret senest 03.03.2021, kl.18:00.

For nominasjon av  klubbens medlemmer Årets Ildsjel og Årets Nykommer, ber vi om at dette også sendes styret senest 03.03.2021, kl.18:00.

Sakene kan sendes til leder@askerskyteklubb.no.

Fullstendig saksliste med alle sakspapirer sendes ut senest 1 uke før årsmøtet, samt legges ut på hjemmesiden.

For å ha stemmerett på årsmøte må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem i idrettslaget i minst en måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov norm § 5 til §8.

Det vil bli holdt ett testmøte for alle som ikke kjenner til eller er usikre på digitale møter mandag den 22.02.2021 kl.18:00 til 19:00. Dette testmøte har ingen agenda, kun ment som en teknisk test for de som ønsker å teste digitalt møte i Teams.

Innkallingen til digitalt årsmøte er sendt på epost til alle klubbens medlemmer, 16.02.2021. I eposten er linkene til test- og årsmøtet vedlagt.

Vel møtt til digitalt årsmøte!

For styret i Asker Skyteklubb.

Rolf Paulsen
Styrets leder 

Brukskurs utebane

Da har det omsider blitt endring i smitte restriksjonene fra myndigheten og vi kjører et nytt brukskurs for utebanen for de som er medlem i ASK og har egne våpen.

Det blir en teoretisk del på Teams torsdag 21.01.2021, kl.18:00 med påfølgende fysisk gjennomgang på banen mandag 25.01.2021, kl.19:00.

Adgangsbrikken koster 200,- og betales med kort torsdag når man får brikken på banen.

Påmelding: https://askerskyteklubb.no/brukskurs-utebane/

Det er mulig for de som går og venter på svar på egen våpensøknad, å være med på kurset. Men brikken vil ikke aktiveres før man fremviser eget våpenkort.

Sikkerhets kurs i januar er avlyst.

Sikkerhetskurset 14. Til 16. januar er dessverre avlyst.
Dette fordi gjeldene smitte restriksjoner ser ut til å vedvare forbi kursstart.

Alle som er påmeldt har fått beskjed per e-post på samme adresse de fikk bekreftelse til påmelding.

Vi kommer tilbake med ny kursdato.

Ønsker alle en fortsatt fin julefering og ett godt nytt år.
Hold dere friske! 

 

For Asker Skyteklubb
Ruben Sandnes.

1 2 3 19