Gjenåpning av utebanen 28.05.2024

Etter flere ukers arbeid med utbedring av vollene rundt utebanen, er arbeidet avsluttet og vi har nå fått godkjent baneinstruks tilbake fra politiet. Det betyr at banen igjen vil bli åpnet for skyting fra og med tirsdag 28.05.2024. Skytetidene for Olledalen skytesenter gjelder som vanlig og finnes på denne lenken: https://askerskyteklubb.no/utebanen.

Vi ønsker dog å presisere at selv om banen nå igjen åpnes, vil det kun være tillatt å skyte inne fra standplasshuset. Vi er i en søknadsprosess med Asker Kommune for å få tillatelse til å skyte utenfor standplasshuset for felt, western, dynamisk mv, men dette er foreløpig ikke godkjent av kommunen og følgelig heller ikke tillatt!

Skyting utenfor standplasshuset eller andre brudd på baneinstruks eller sikkerhetsreglementet, vil medføre utestengelse fra våre baner og anmeldelse av forholdet. Baneinstruks må leses og forstås før banen tas i bruk, spørsmål i denne forbindelse rettes til styret i klubben.

Oppdatert status utebane

Vet flere venter på at utebanen skal kunne tas i bruk igjen nå som snøen er borte og temperaturen stiger 🌞

Banen er klar til bruk etter ombyggingen, men vi venter på å få godkjent baneinstruks tilbake fra politiet. Så fort vi får denne vil banen igjen åpnes for skyting inne fra standplasshuset.

Skyting utenfor standplasshuset som f.eks dynamisk og western krever en omregulering og det er en betydelig mer omfattende prosess som vil ta lengre tid. Styret jobber med denne saken også og håper det foreligger en løsning i løpet av kort tid.

Brukskurs utebanen 29. april 2024 🤩

Mandag 29. april 2024 kl.19:00 blir det avholdt brukskurs for utebanen i storsalen på skytterhuset i Olledalen. For å være med på kurset må du være medlem i Asker Skyteklubb, betalt medlemskontingent for 2024 og ha våpenkort på pistol/revolver.

For deg som har levert våpensøknad til politiet og venter på svar vil det være mulig å være med å ta kurset men din adgangsbrikke vil ikke bli aktivert før man fremviser eget våpenkort/gjenpart av våpensøknad.

Husk å ta med gyldig ID og våpenkort på kurskvelden.

Adgangsbrikken koster 200,- og betales med kort på kurskvelden.

Påmelding: https://askerskyteklubb.no/brukskurs-utebane

All skyteaktivitet er avlyst i dag 17.01.2024

På grunn av store store snømengder er det ikke fremkommelig inn på skytebanen i dag og all skyteaktivitet er derfor kansellert.

Om du skulle føle for å aktivisere deg allikevel i dag, kan jeg anbefale snømåking i egen gårdsplass eller hos en god nabo 🌨☃️🥶

1 2 3 19