Oppstart skyteaktivitet

Etter en lang periode hvor Norges sportsskyttere har vært utestengt fra sine skytebaner som en følge av korona situasjonen og en påfølgende sommerferie ser det ut til at vi igjen kan starte opp med organisert aktivitet i Asker Skyteklubb fra og med mandag 16. august 2021. Man finner oppdatert terminliste på https://askerskyteklubb.no/askterm_inne/. Terminlisten kan endres underveis, følg derfor jevnlig med i terminlisten.

Selv om den siste tids smittetall er relativt lave og flere og flere har fått vaksine, forventer myndighetene en betydelig økning i smittesituasjonen i Norge etter at ferien er over. Vi kommer derfor til å ha strenge smittevernskrav for de som kommer til oss for å skyte for å hindre spredning av smitte. For de som ikke klarer å følge disse kravene henstiller vi til at man ikke deltar på skyting i Asker Skyteklubb. I ytterste konsekvens vil personer som ikke klarer å følge kravene bli bortvist fra skytebanen.

Asker Skyteklubb vil følge denne malen for smittevern ved oppstart av skyteaktivitet.

– Våpen og utstyr som hørselvern, briller etc. vil bli desinfisert med sprit før bruk.

– Benkene vil bli flyttet frem med 2 meter slik at vi får bedre plass og det skal være lettere å holde avstand.

– Det vil være maks 6 skyttere samtidig og kun annenhver plass benyttes for å kunne overholde avstand.
For de som ikke kjører egen bli men blir transportert til og fra skytebanen av mor/far, foresatte eller lignende vil det ikke være anledning for disse å vente inne på skytterhuset.

– Det vil ikke være noen form for dropp-inn, kun skyting etter påmelding i skyteloggen. Se https://askerskyteklubb.no/covid-19/ for flere detaljer. Husk å melde deg av igjen dersom du allikevel ikke kan møte opp.

– Det er krav om bruk av munnbind fra man går inn på skytterhuset, til man går ut igjen. Du må ha med eget munnbind.

– Kun betaling med kort eller vipps til terminal, vi tar ikke imot kontanter.

– Det vil være håndsprit i tillegg til såpe og vann tilgengelig. Alle som kommer skal vaske/sprite hendene før de går inn i skytehallen.

– Hold deg hjemme dersom du er syk, har symptomer på Covid-19, er i isolasjon eller er i karantene.

Vi henstiller alle til å vise moderasjon i forhold til påmelding da vi antar at pågangen vil være stor etter så lang stopp i organisert skyteaktivitet. Dersom enkelte skyttere melder seg på «alt» slik at andre ikke kommer til vil denne/disse skytterne få slettet sin påmelding og i ytterste konsekvens bli sperret for påmelding. Oppfordringen er å melde seg på 1 lag først og deretter heller melde seg på flere lag dagen for skytingen dersom det fortsatt er ledige plasser.

Vel møtt!

Vennlig hilsen,
Styret i Asker Skyteklubb

Oppstart rekruttskyting og fritrening

Etter langt tørke i skyteaktivitet i Asker Skyteklubb, tillater nasjonale og lokale forskrifter for Asker Kommune at vi kan organisere noe skyting på vår utebane.

Fra og med onsdag 19. mai 2021 og 5 onsdager fremover, til og med 19.06.2021, er det satt opp rekruttskyting fra kl.18:30-19:30 påfulgt av fritrening fra kl.19:30 til 20:30.

Rekruttskyting med 1 lag med inntil 10 skyttere, for rekrutter som har vært med på rekruttskyting hos oss minst 1 gang tidligere.
Fritrening med 1 lag med inntil 10 skyttere, som ikke har egen adgangsbrikke til utebanen. For de medlemmer som har egen adgangsbrikke, henstiller vi til egentrening andre dager enn nevnte onsdager.

Det er påmelding via https://ask.skytelogg.no. Dersom du er forhindret til å møte, vennligst meld deg av igjen slik at andre kan få din plass.

I forhold til smittevern gjelder alle vanlig smittevernregler. Dersom du er i karantene, isolasjon eller har symptomer på Covid-19 ber vi deg om å ikke møte opp!!

Styret i Asker Skyteklubb

OWG Årsmøte 2021

Årsmøtet i westerngruppen Out West Gunslingers avholdes tirsdag 23. mars 2021, kl.18.00 til 21:00.

Møtet vil bli avholdt på digitalt på Teams og møtelink sendes til alle medlemmer ca. 1 uke før møtet.

Frist for innsending av saker til styret er 16. mars 2021. Du kan sende inn saker til styret på denne siden.

ASK Årsmøte 2021

Til alle medlemmer i Asker Skyteklubb.

Som en følge av koronapandemien avholdes årsmøtet digitalt i Idrettens Office 365 Teams, onsdag 17. mars 2021, kl.18:30.

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes styret senest 03.03.2021, kl.18:00.

For nominasjon av  klubbens medlemmer Årets Ildsjel og Årets Nykommer, ber vi om at dette også sendes styret senest 03.03.2021, kl.18:00.

Sakene kan sendes til leder@askerskyteklubb.no.

Fullstendig saksliste med alle sakspapirer sendes ut senest 1 uke før årsmøtet, samt legges ut på hjemmesiden.

For å ha stemmerett på årsmøte må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem i idrettslaget i minst en måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov norm § 5 til §8.

Det vil bli holdt ett testmøte for alle som ikke kjenner til eller er usikre på digitale møter mandag den 22.02.2021 kl.18:00 til 19:00. Dette testmøte har ingen agenda, kun ment som en teknisk test for de som ønsker å teste digitalt møte i Teams.

Innkallingen til digitalt årsmøte er sendt på epost til alle klubbens medlemmer, 16.02.2021. I eposten er linkene til test- og årsmøtet vedlagt.

Vel møtt til digitalt årsmøte!

For styret i Asker Skyteklubb.

Rolf Paulsen
Styrets leder 

Brukskurs utebane

Da har det omsider blitt endring i smitte restriksjonene fra myndigheten og vi kjører et nytt brukskurs for utebanen for de som er medlem i ASK og har egne våpen.

Det blir en teoretisk del på Teams torsdag 21.01.2021, kl.18:00 med påfølgende fysisk gjennomgang på banen mandag 25.01.2021, kl.19:00.

Adgangsbrikken koster 200,- og betales med kort torsdag når man får brikken på banen.

Påmelding: https://askerskyteklubb.no/brukskurs-utebane/

Det er mulig for de som går og venter på svar på egen våpensøknad, å være med på kurset. Men brikken vil ikke aktiveres før man fremviser eget våpenkort.

1 2 3 14