Standard program I Asker Skyteklubb.

Etter sommerferien ruller Asker Skyteklubb ut et nytt program i porteføljen. Med nytt så menes et program som har vært lite skutt og har ikke hatt noen terminfestet dag. Dette programmet heter Standard og kommer til å gå over 4 kvelder som en serie ala hurtig serien. Det vil være plass til 20 starter over to runder (kl 19:00 og 20:30) hver gang så dette blir en “ekslusiv” serie med maks 80 starter. Vi har fått leie innebanen 4 fredager av AJFF i høsterminen 2023 og kommer til å bruke disse 4 fredagene til å teste om standard programmet er ønskelig å videreføre hos oss.

Fredagene det gjelder er :

Fredag 25.august.

Fredag 29. september.

Fredag 27. oktober.

Fredag 24. november.

Dette er foreløpig i planleggings fasen og det kan komme endringer. Det vil bli publisert mer info nærmere oppstart.

Lommepistol stevne 16. mars kl 18:00

Asker Skyteklubb ønsker herved dem og deres velkommen til lommepistol stevne onsdag 16. mars kl 18:00. 

Denne høytidelige begivenheten er en årlig tradisjon tradisjon i Asker Skyteklubb som går langt tilbake i historiebøkene.
De siste årene har vi dessverre vært nødt til å overbringe stevne til imaginasjonen på grunn av C-19 pestilensen som har plaget oss den senere tid.
Derfor er det med stor henrykkelse vi igjen kan fortsette tradisjonen.
Tema er Grand Galla.

Alle som har bestått NSF sikkerhetskurs og 6 oppmøter på rekruttskyting kan delta. Du kan også delta med med senior kavaler eller kavalerinne uten sikkerhetskurs.
For mer informasjon om stevne og kleskode les her : https://askerskyteklubb.no/lommepistol-stevne/

Vi ønsker velkommen til Grand Galla.

Med ærbødigst hilsen

Styret

Asker Skyteklubb.

Vanlige tider i Asker Skyteklubb.

Hei alle sammen.
Myndighetene har nå åpnet for at idretten kan drive som normalt igjen både inne og utendørs.
Det vil si at vi i Asker Skyteklubb kan gå tilbake til 10 deltagere på innebanen og normal dropp in fra og med 03.02.2022.
Merk at påmelding fremdeles gjelder for rekrutt skyting og Grunnleggende skyteteknikk.

Vi oppfordrer fremdeles til bruk av munnbind og god håndhygiene, det vil være desinfeksjon tilgjengelig og tilgang til håndvask.
Om du føler deg dårlig eller har symptomer ber vi deg vurdere om det er nødvendig å komme.

Vi ønsker alle velkommen til mere normale tider og håper vi slipper mere begrensinger fremover. 

1 2 3 8