Adgangskontroll på utebanen

For å låse deg inn og føre deg opp i skyteloggen på utebanen må du ha en egen nøkkelbrikke med tilhørende PIN kode.

PIN kode er midlertidig deaktivert, kun nøkkelbrikke nødvendig for å låse opp døren.

Leseren for nøkkelbrikkene og tastaturet står rett til høyre for inngangsdøren på utebanen under et lite beskyttelses “tak”.

For å låse opp døren fører man brikken inntil kortleseren, når brikken leses vil det komme en kort pipelyd samtidig som lyset blinker grønt. Tast deretter inn din 4 siffrede kode.
Med riktig kort og kode vil man høre en pipelyd samtidig som døren er åpen. Døren er åpen i 6 sekunder før den låses igjen.

Dersom man ikke hører pipelyden og døren ikke åpnes kan man prøve igjen etter 15 sekunder, da har systemet nullstilt seg.


Bytte av personlig PIN kode.

For å bytte sin personlige PIN kode må man logge inn på skyteloggen (følg linken i menyen over).

Logg inn i skyteloggen med epost og passord:

På den første siden man kommer til etter vellykket innlogging finner man punktet “nøkkelbrikke” og her kan man taste inn ønsket pin og trykke SEND.

MERK:
PIN koden må være 4 siffer, ikke lenger og ikke kortere. Fra man trykker send kan det gå inntil 15 minutter før den nye PIN koden blir aktivert i adgangskontrollen.