Gjenåpning av utebanen 28.05.2024

Etter flere ukers arbeid med utbedring av vollene rundt utebanen, er arbeidet avsluttet og vi har nå fått godkjent baneinstruks tilbake fra politiet. Det betyr at banen igjen vil bli åpnet for skyting fra og med tirsdag 28.05.2024. Skytetidene for Olledalen skytesenter gjelder som vanlig og finnes på denne lenken: https://askerskyteklubb.no/utebanen.

Vi ønsker dog å presisere at selv om banen nå igjen åpnes, vil det kun være tillatt å skyte inne fra standplasshuset. Vi er i en søknadsprosess med Asker Kommune for å få tillatelse til å skyte utenfor standplasshuset for felt, western, dynamisk mv, men dette er foreløpig ikke godkjent av kommunen og følgelig heller ikke tillatt!

Skyting utenfor standplasshuset eller andre brudd på baneinstruks eller sikkerhetsreglementet, vil medføre utestengelse fra våre baner og anmeldelse av forholdet. Baneinstruks må leses og forstås før banen tas i bruk, spørsmål i denne forbindelse rettes til styret i klubben.