Standard program I Asker Skyteklubb.

Etter sommerferien ruller Asker Skyteklubb ut et nytt program i porteføljen. Med nytt så menes et program som har vært lite skutt og har ikke hatt noen terminfestet dag. Dette programmet heter Standard og kommer til å gå over 4 kvelder som en serie ala hurtig serien. Det vil være plass til 20 starter over to runder (kl 19:00 og 20:30) hver gang så dette blir en “ekslusiv” serie med maks 80 starter. Vi har fått leie innebanen 4 fredager av AJFF i høsterminen 2023 og kommer til å bruke disse 4 fredagene til å teste om standard programmet er ønskelig å videreføre hos oss.

Fredagene det gjelder er :

Fredag 25.august.

Fredag 29. september.

Fredag 27. oktober.

Fredag 24. november.

Dette er foreløpig i planleggings fasen og det kan komme endringer. Det vil bli publisert mer info nærmere oppstart.