Årsmøte OWG 22.03.2022

Out West Gunslingers avholder årsmøte på Teams tirsdag 22. mars 2022. Møtelink til bli sendt til alle medlemmer i OWG ca. 1 uke før møtet.

Vennlig hilsen,
Richard Berge