Lettelser i C-19 restriksjoner

Lørdag 25. september 2021 fra kl.16:00 ble de siste nasjonale begensningene i forhold til smittevern fjernet. Det vil i si at vi kan komme tilbake til normal aktivitet igjen i Asker Skyteklubb.

I denne forbindelse har vi ikke lenger begrensing på antall skytere som kan oppholde seg på skytterhuset og vi har økt fra 6 til 10 plasser i skytehallen.

Det vil fortsatt være påmelding for grunnleggende skyteteknikk, hurtigskyting, feltserien, T96, NAIS og rekruttskyting. For formiddagsskyting og friskyting er det ingen påmelding.
Dette vil si at Asker Skyteklubb igjen kan være et samlingspunkt hvor vi møtes og er sosiale i tillegg til sportsskyting. Dropp-inn er derfor igjen tillatt, men dette betinger at det er ledige plasser, de som er forhåndspåmeldt vil har fortrinn på plassene.

Vi minner om at god hånd- og hoste hygiene fortsatt gjelder, samt at du skal holde deg hjemme dersom du har symptomer på Covid-19  eller er i isolasjon eller karantene. Vi minner om at det fortsatt er smitte ute i samfunnet og vi oppfordrer derfor alle som besøker vår skytebane til å bruke sunn fornuft i forhold til smittevern.

Vel møtt!

Rolf Paulsen
Styrets leder