Oppstart skyteaktivitet

Etter en lang periode hvor Norges sportsskyttere har vært utestengt fra sine skytebaner som en følge av korona situasjonen og en påfølgende sommerferie ser det ut til at vi igjen kan starte opp med organisert aktivitet i Asker Skyteklubb fra og med mandag 16. august 2021. Man finner oppdatert terminliste på https://askerskyteklubb.no/askterm_inne/. Terminlisten kan endres underveis, følg derfor jevnlig med i terminlisten.

Selv om den siste tids smittetall er relativt lave og flere og flere har fått vaksine, forventer myndighetene en betydelig økning i smittesituasjonen i Norge etter at ferien er over. Vi kommer derfor til å ha strenge smittevernskrav for de som kommer til oss for å skyte for å hindre spredning av smitte. For de som ikke klarer å følge disse kravene henstiller vi til at man ikke deltar på skyting i Asker Skyteklubb. I ytterste konsekvens vil personer som ikke klarer å følge kravene bli bortvist fra skytebanen.

Asker Skyteklubb vil følge denne malen for smittevern ved oppstart av skyteaktivitet.

– Våpen og utstyr som hørselvern, briller etc. vil bli desinfisert med sprit før bruk.

– Benkene vil bli flyttet frem med 2 meter slik at vi får bedre plass og det skal være lettere å holde avstand.

– Det vil være maks 6 skyttere samtidig og kun annenhver plass benyttes for å kunne overholde avstand.
For de som ikke kjører egen bli men blir transportert til og fra skytebanen av mor/far, foresatte eller lignende vil det ikke være anledning for disse å vente inne på skytterhuset.

– Det vil ikke være noen form for dropp-inn, kun skyting etter påmelding i skyteloggen. Se https://askerskyteklubb.no/covid-19/ for flere detaljer. Husk å melde deg av igjen dersom du allikevel ikke kan møte opp.

– Det er krav om bruk av munnbind fra man går inn på skytterhuset, til man går ut igjen. Du må ha med eget munnbind.

– Kun betaling med kort eller vipps til terminal, vi tar ikke imot kontanter.

– Det vil være håndsprit i tillegg til såpe og vann tilgengelig. Alle som kommer skal vaske/sprite hendene før de går inn i skytehallen.

– Hold deg hjemme dersom du er syk, har symptomer på Covid-19, er i isolasjon eller er i karantene.

Vi henstiller alle til å vise moderasjon i forhold til påmelding da vi antar at pågangen vil være stor etter så lang stopp i organisert skyteaktivitet. Dersom enkelte skyttere melder seg på «alt» slik at andre ikke kommer til vil denne/disse skytterne få slettet sin påmelding og i ytterste konsekvens bli sperret for påmelding. Oppfordringen er å melde seg på 1 lag først og deretter heller melde seg på flere lag dagen for skytingen dersom det fortsatt er ledige plasser.

Vel møtt!

Vennlig hilsen,
Styret i Asker Skyteklubb