OWG Årsmøte 2021

Årsmøtet i westerngruppen Out West Gunslingers avholdes tirsdag 23. mars 2021, kl.18.00 til 21:00.

Møtet vil bli avholdt på digitalt på Teams og møtelink sendes til alle medlemmer ca. 1 uke før møtet.

Frist for innsending av saker til styret er 16. mars 2021. Du kan sende inn saker til styret på denne siden.