ASK Årsmøte 2021

Til alle medlemmer i Asker Skyteklubb.

Som en følge av koronapandemien avholdes årsmøtet digitalt i Idrettens Office 365 Teams, onsdag 17. mars 2021, kl.18:30.

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes styret senest 03.03.2021, kl.18:00.

For nominasjon av  klubbens medlemmer Årets Ildsjel og Årets Nykommer, ber vi om at dette også sendes styret senest 03.03.2021, kl.18:00.

Sakene kan sendes til leder@askerskyteklubb.no.

Fullstendig saksliste med alle sakspapirer sendes ut senest 1 uke før årsmøtet, samt legges ut på hjemmesiden.

For å ha stemmerett på årsmøte må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem i idrettslaget i minst en måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov norm § 5 til §8.

Det vil bli holdt ett testmøte for alle som ikke kjenner til eller er usikre på digitale møter mandag den 22.02.2021 kl.18:00 til 19:00. Dette testmøte har ingen agenda, kun ment som en teknisk test for de som ønsker å teste digitalt møte i Teams.

Innkallingen til digitalt årsmøte er sendt på epost til alle klubbens medlemmer, 16.02.2021. I eposten er linkene til test- og årsmøtet vedlagt.

Vel møtt til digitalt årsmøte!

For styret i Asker Skyteklubb.

Rolf Paulsen
Styrets leder