Invitasjon til nettverks samling

Norges skytterforbund inviterer fra 16. til 18. oktober 2020 alle kvinnelige skyttere til nettverks samling på Thon Hotel Oslo Airport. Mer informasjon i vedlagt PDF dokument,