Oppdatert informasjon for egentrening på uetbanen.

Hei,

Myndighetene og skytterforbundet har endret reglene for trening og i denne forbindelse gjør vi følgende endring for bruk av klubbens utebane.

Egentrening fortsetter som tidligere men økes til flere personer på banen samtidig.

  • Det er satt opp dispensere med sprit for å desinfisere hendene, både ute og inne på standplasshuset. Før man går inn på banen SKAL hender desinfiseres med håndsprit.
    Du kan også vaske hendene dersom du heller ønsker det. Såpe og vann er tilgjengelig på «utetoalettet» på skytterhuset. Døren er låst og nøkkel ligger i nøkkelboksen (se eget skriv for mer info).
  • Det skal være maksimalt 10 personer på banen. Dette er helt uten unntak og gjelder til enhver tid. Skyteleder teller som en av disse personene og det samme dersom man f.eks har med seg noen som ikke skyter, teller også disse personene.

  • Det skal til enhver tid alltid være minimum 1 meter eller lengre avstand mellom de som oppholder seg på skytebanen.

  • Det er tillatt og låne våpen, men våpen skal desinfiseres med sprit mellom hver bruker av våpnet/våpnene.

  • Dersom du er i karantene, isolasjon eller har symptomer som kan tyde på koronasmitte, har du IKKE adgang på banen.

Dersom reglene brytes, vil banen bli stengt med umiddelbar virkning. Vi oppfordrer derfor alle til å følge «koronavettreglene» for å unngå smitte.

Minner om at alle de vanlige reglene for utebanen fortsatt gjelder.


Rolf Paulsen,
Styrets leder