Forbud mot stålmål på uteban

Det er nedlagt midlertidig forbud mot skyting på stålmål i østlig retning, dvs. mot høyre sett fra standplasshuset. Dette pga fare for rikosjetter.

Forbudet gjelder i første omgang fram til og med 13. mai. Oppdatering vil komme.


Styret,
Asker Skyteklubb