Corona virus

Styret i Asker Skyteklubb sendte 10.03.2020 ut et informasjonsskriv til alle klubbens medlemmer. Dette skrivet kan også lastes ned fra linken under

Skrivet kan lastes ned her: