Oppstart høst sesong 2019

Her er litt info før høstsesongen

Vi starter opp med vanlig aktivitet mandag 19. august.  Det er for det meste tilsvarende skytetider som i våres, men det kan være noen endringer. Vi oppfordrer derfor å følge med i terminlisten som du finner på linken her https://askerskyteklubb.no/askterm_inne/ . 

Det er gjort en prisøkning på rekruttskytingen. Dette er vedtatt av styret på bakgrunn av at prisen ikke har vært endret på mange år og at ammunisjons prisene har gått betydelig opp.

Vi har rekruttert nye skyteledere.  Vi holder på med opplæring av disse nå. Du vil derfor kanskje se noen nye skyteledere på banen utover høstsesongen. Vi ønsker de nye skyteledere velkommen.

Samtidig ønsker vi å takke alle eksisterende skyteledere og andre bidragsytere i Asker Skyteklubb.  Uten dere ville vi ikke kunne drevet klubben slik vi gjør.

For styret i Asker Skyteklubb.
Ruben Sandnes