Innkalling i forbindelse med oppussing av skytehallen i Olledalen Skytesenter

Nå nærmer vi oss omsider oppussing av skytehallen i Olledalen Skytesenter og i den forbindelse ber vi om din hjelp.

Etter 17 års uavbrutt drift i skytehallen har vi ikke annet alternativ enn å stenge hallen for en oppussing.  Hallen er skutt i stykker og er i så dårlig forfatning at vi ikke lenger kan skyve denne oppussingen foran oss.

Vi kaller derfor inn til dugnad på følgene dager:

  • Tirsdag 05.06.2018 kl 1800 – 2100.
  • Onsdag 06.06.2018 kl 1800 – 2100.
  • Torsdag 07.06.2018 kl 1800 – 2100.
  • Lørdag 09.06.2018 kl 0900 – 1600.
  • Tirsdag 12.06.2018 kl 1800 – 2100.
  • Onsdag 13.06.2018 kl 1800 – 2100.
  • Torsdag 14.06.2018 kl 1800 – 2100.
  • Lørdag 16.06.2018 kl 0900 – 1600.

Det skal leies inn en del utstyr som koster klubben flere tusen og det er derfor veldig viktig at det kommer folk på dugnadene slik at ikke utstyret blir stående ubrukt.  Vi ber derfor om at du melder deg på dugnadene slik at vi har oversikt over hvor mange som kommer de forskjellige dagene.
Påmelding skjer til xxxxxxxxxxxxxxxx. Vi ber om påmelding innen 22.05.2018.

Det er i utganspunktet satt av tid til oppussing frem til og med 01.07.2018, men med godt oppmøte på de overnevnte dugnadene håper vi å kunne åpne banene tidligere.  Ved for dårlig oppmøte risikerer vi at perioden banene er stengt blir lenger.

Det er veldig hyggelig hvis vi ser nye medlemmer/rekrutter på dugnadene.  Minner også om at dugnad for Asker Skyteklubb er tellene aktivitet for en evt våpensøknad i fremtiden.

Håper på bra oppmøte på disse dugnadene slik at vi ikke blir nødt til å leie inn arbeidkraft utenfra, da dette vil føre til ett behov for å øke kontingenten.

Vi forstår at mange sliter med å rekke oppmøte kl 18 på hverdager.  Vi sørger for mat enkel mat og drikke på dugnadene. (Også lørdagene).  Om man allikevel ikke rekker å møte til oppsatt tid, håper vi at du tar turen allikevel.

For styret i Asker Skyteklubb.

Ruben Sandnes.
Formann