Dagsorden årsmøte Asker Skyteklubb 15/02/2018 Kl 19:00

 

1. Åpning av møtet –Ruben Sandnes

2. Valg av dirigent / referent

3. Godkjenning av Innkalling og dagsorden

4. Årsberetning 2017

5. Regnskap 2017

6. Budsjett 2018

7 .Valg – Jørgen Semsøy

8. Innkommede forslag:

Sak 1: Forslag om at skiver og innstikk for fri skyting på utebanen skal dekkes av klubben. 

9. Undertegnelse av protokoll.