Årsmøte 15. Februar 2018 kl 1900

Innkalling til årsmøte i Asker Skyteklubb torsdag15.02.2018, kl. 19:00

Årsmøtet avholdes på Klubbhuset i Olledalen, 2 etg.

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes styret senest 25.01.2018.

Nominerte medlemmer til Årets Ildsjel og Årets Nykommer må sendes styret senest 25.01.2018.

Sakene kan sendes til Ruben.sandnes@gmail.com

Fullstendig sakliste med alle sakspapirer sendes ut 2 uker før årsmøtet, samt legges ut på hjemmesiden.

§ 4. Stemmerett og valgbarhet

For å ha stemmerett på lagets møter må et medlem ha fylt 15 år, ha vært medlem minst 1 måned, og ikke skylde laget kontingent. Alle medlemmer som har stemmerett og som ikke er arbeidstager i laget, er valgbar til tillitsverv i laget, og som representanter til ting eller møte i overordnet idrettsorganisasjon. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt.

NIFs lov og lovnorm for idrettslag inneholder bestemmelser om kjønnsfordeling og hvem som er valgbare til verv i idrettslaget.

Se våre vedtekter på hjemmesidene.

https://askerskyteklubb.no/vedtekter-for-asker-skyteklubb/

Velkommen til årsmøte.

Med vennlig hilsen

Styret