Årsmøte 15. Februar 2018 kl 1900

Innkalling til årsmøte i Asker Skyteklubb torsdag15.02.2018, kl. 19:00

Årsmøtet avholdes på Klubbhuset i Olledalen, 2 etg.

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes styret senest 25.01.2018.

Nominerte medlemmer til Årets Ildsjel og Årets Nykommer må sendes styret senest 25.01.2018.

Sakene kan sendes til xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Fullstendig sakliste med alle sakspapirer sendes ut 2 uker før årsmøtet, samt legges ut på hjemmesiden.

§ 4. Stemmerett og valgbarhet

For å ha stemmerett på lagets møter må et medlem ha fylt 15 år, ha vært medlem minst 1 måned, og ikke skylde laget kontingent. Alle medlemmer som har stemmerett og som ikke er arbeidstager i laget, er valgbar til tillitsverv i laget, og som representanter til ting eller møte i overordnet idrettsorganisasjon. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt.

NIFs lov og lovnorm for idrettslag inneholder bestemmelser om kjønnsfordeling og hvem som er valgbare til verv i idrettslaget.

Se våre vedtekter på hjemmesidene.

https://askerskyteklubb.no/vedtekter-for-asker-skyteklubb/

Velkommen til årsmøte.

Med vennlig hilsen

Styret