UTEBANE

Lite oppmøte på dugnad på tirsdag.
Men vi fikk allikevel gjort litt.
Sperrekjetting på sidene av bygget er montert, fareskilt kommer senere.
Lånekasse til elektronisk nøkkellås er montert.
Det er montert ruter for trådløst nett.
Det er festet mal for kroker til portene.
Det er bygget mal for skiveopplegget som skal brukes når ikke vendeskiveanlegget er i bruk.
Det er også ferdigstilt ett bord som mal med knotter under og forsterkning.

Det kommer forhåpentlig flere på neste dugnad, og da blir agendaen hvertfall dette, med mer avhengig av oppmøtet.

Montere knotter under bordene, samt forsterke etter mal laget på tirsdag.

Montere kroker på porter slik at de blir stående låst i åpen posisjon.

Tilpasse skiveoppheng etter mal laget på tirsdag.

Ta med drill og ellers vanlig snekreverktøy.

Vel møtt.