Ny hjemmeside !!!

Den 5. Mai 2017 har vi publisert en ny hjemmeside.

Som sikkert mange har merket i den siste tiden, har hjemmesiden vært treg og hatt en del nedetid.
Dette har vi i styret også vært klar over, og bak kulissene har det vært jobbet med å lage en ny side.
Denne er fra i dag operativ! 🙂 .
Stabiliteten på denne siden er forbedret drastisk.
Da siden er helt ny, er det fremdeles informasjon som må oppdateres, og dette jobbes det fortløpende med.
Det er også gjort i stand for at terminlisten vil være for alle å se i en aktiv Google kalender, separert for utebane og innebane, samt booking listen for huset.
Dette er ikke 100% ferdig men vil være klart i løpet av kort tid.
Vi har byttet domenet fra www.askerskyteklubb.org til www.askerskyteklubb.no, samt også er i besittelse av www.askerskyteklubb.com.