Velkommen til Asker Skyteklubb

ASKER SKYTEKLUBB FØLGER LOKALE OG/ELLER NASJONALE RÅD FRA MYNDIGHETENE FOR Å VÆRE MED PÅ Å BEGRENSE COVID-19 SMITTE.
Som en følge av dette opphører all aktivitet i Asker Skyteklubb i første omgang frem til og med 13. april 2021.

 


VIKTIG INFORMASJON OM OPPSTART AV AKTIVITET I ASKER SKYTEKLUBB FRA OG MED MANDAG 17. AUGUST 2020.

Det blir endringer for alle som ønsker å komme til Asker Skyteklubb for å skyte fra og med mandag 17. august 2020. Se siden for Covid-19 for mer informasjon.

Ønsker du å delta på rekruttskyting må du i tillegg lese det som står på denne siden.


Her kan du finne informasjon om de aktivitetene som finnes i klubben, resultater fra stevner og klubbmesterskap i ASK og noen tips om skyting generelt.

Pistolskyting er en flott hobby og idrett for menn og kvinner i alle aldre, der man kan møte andre med samme interesse som en selv. Noen er med fordi de synes det er gøy å skyte på blink, mens andre liker å konkurrere med andre og seg selv. I konkurranser blir skytterne delt inn i klasser slik at alle kan konkurrere med andre skyttere på sitt eget nivå. Pistolskyting er en idrett og hobby du kan ha hele livet.

Asker Skyteklubb har også 3 andre undergrupper:

DSSN ASKER som driver med Dynamisk sportsskyting

NSU ASKER som driver med svartkrutt våpen.

SWS ASKER som driver med western skyting.

Følg linkene under grupper for å lese mer om disse skytegrenene.

Hvis du har lyst til å begynne å skyte pistol har vi rekruttskyting på onsdager fra kl.18:00.

MERK:
Det er ikke rekruttskyting den første onsdagen i måneden. Vi følger skoleruta til Asker Kommune, det er derfor ingen skyting når det er skoleferie eller røde dager. Ta en titt i terminlisten for detaljer om dager med skyting og tider for de forskjellige aktivitetene.

Alle velkommen til å prøve pistolskyting under sikre rammer. For mer info se siden for rekruttskyting.